Uitgebreide dienstverlening

Wij bieden een breed scala aan dienstverlening voor ondernemers in het MKB en ZZP-ers. Van het opzetten en inrichten van de administratie tot het opstellen van de jaarrekening of het voeren van overnamegesprekken. Hieronder een overzicht van diensten waarvoor u bij ons terecht kunt.

 

Financieel

•  inrichten van uw administratie;
  verzorgen van de financiële administratie;
  samenstellen van jaarrekeningen;
  opstellen van publicatiestukken en notulen;
  begeleiding financieringsaanvragen;
  opstellen budgetten en tussentijdse rapportages.   

Fiscaal

•  aangiften omzetbelasting (inclusief ICP aangiftes);
•  aangiften inkomstenbelasting;
•  aangiften vennootschapsbelasting;
•  aangiften erfbelasting;
•  aangiften schenkbelasting;
•  aangiften dividendbelasting.

Loonadministratie

•  periodieke salarisspecificaties;
•  verzorgen loonaangiften;
•  samenstellen jaaropgaven voor werknemers;
•  verzorgen van een betaalbestand lonen (SEPA);
•  aanleveren loonjournaalpost, verzamelloonstaat;
•  opstellen arbeidsovereenkomsten.

Overige diensten

•  advisering op financieel en fiscaal gebied;
•  begeleiding van belastingcontroles;
•  begeleiding bij opstellen ondernemingsplan;
•  insolventie;
•  debiteurenbeheer;
•  second opinion.

 

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor adviezen over automatisering, wat een belangrijke rol speelt in de wereld van administratie en accountancy. Voor meer informatie hierover kunt u ook de website van Schoonhoven Automatiseringsadvies raadplegen.

Het zelf verwerken van de administratie kan voordelen bieden, met name aan de kostenkant. Echter voor een optimaal rendement is het van belang dat u weet waar u mee bezig bent en ST administratie & advies kan u daarbij helpen. U moet denken aan het maken van de juiste keuze van uw software, installatie van de software bij u thuis of op kantoor en een uitvoerige uitleg van de software ter plekke.

Neem contact met ons op voor nadere informatie over onze diensten.